ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
พ.ศ. ๒๕๕๗

  หมายเหตุ สำหรับบาง link อาจจะไม่พบเอกสารหรือรูปภาพ เนื่องจากทำการลบไป เพื่อให้มีเนื้อที่เพียงพอกับข่าวสารในปัจจุบัน ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย


พิธีประดับเครื่องหมายยศนาวาอากาศเอก (๑๑ ธ.ค.๕๖)

การกวดขันวินัยทหารเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง (๑๑ ธ.ค.๕๖)

กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (๑๑ ธ.ค.๕๖)